Word lid!

Voor het behoud van open gebieden in de beide gemeenten Heumen en Mook en Middelaar heeft Vereniging Bos en Kuil uw steun onverminderd nodig. Met uw lidmaatschap krijgt onze stem meer gezag bij gemeentelijke en provinciale bestuurders. Met uw stem kunnen wij onze argumenten krachtiger uitdragen.

Voor € 2,50 per persoon per jaar ondersteunt u onze initiatieven voor

een groen Lierdal nu straks en later

Per 13 februari 2020 was het aantal ingeschreven leden van de Vereniging Bos en Kuil 758. Steeds weer blijkt dat een hoog ledental noodzaak is, als Bos en Kuil invloed wil uitoefenen op de inrichting van het open gebied tussen Malden en Molenhoek.

Aanmeldformulier:

(*) Verplicht invullenAanmelden kan ook per post aan Bos en Kuil, p/a Bosweg 3, 6581 KR Malden met vermelding van namen, voorletters en adres(-sen) van de nieuwe leden.

Na aanmelding ontvangt u een factuur van € 2,50 per persoon.

Bent u al lid en wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, stuur dan een email met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat