Word lid!

De Vereniging Bos en Kuil zet zich in voor het behoud van open gebieden in de beide gemeenten Heumen en Mook en Middelaar. Daarbij heeft het behoud van het 150 ha grote open terrein – Lierdal genaamd – aan weerszijden van de Rijksweg tussen Malden en Molenhoek al meer dan 25 jaar lang onze grootste aandacht. Bebouwen van dat gebied zou leiden tot het ontstaan van één grote satellietstad die zich uitstrekt van Nijmegen tot de zuidkant van Mook. Dat hebben wij samen met onze meer dan 1.000 leden kunnen voorkomen. In februari 2010 hebben de gemeenteraden van Heumen en Mook en Middelaar unaniem besloten dat het gebied open, en onbebouwd blijft met als uitgangspunt landschappelijke en natuurlijke ontwikkeling. Dat is vastgelegd in de Structuurvisie Lierdal. De Vereniging Bos en Kuil gaat nu in samenwerking met de beide gemeentebesturen dit landelijk en natuurlijk karakter helpen te versterken. Daarbij blijft uw steun onverminderd nodig.

Waarom wordt u lid van de Vereniging Bos en Kuil voor € 2,50 per persoon per jaar?

  • Het groen houden van het Lierdal: nu, straks en later
  • Bos en Kuil neemt initiatieven voor steeds meer groen in het Lierdal
  • De aantrekkelijke en afwisselende wandelroute: het Ommetje

Per 13 februari 2020 was het aantal ingeschreven leden van de Vereniging Bos en Kuil 758. Steeds weer blijkt dat een hoog ledental noodzaak is, als Bos en Kuil invloed wil uitoefenen op de inrichting van het open gebied tussen Malden en Molenhoek. Onder het motto:

Ieder lid van het gezin lid van Bos en Kuil !

hopen wij voor het geringe bedrag van € 2,50 per persoon het ledental te verhogen. Met uw lidmaatschap krijgt onze stem meer gezag bij gemeentelijke en provinciale bestuurders Met uw stem kunnen wij onze argumenten krachtiger uitdragen.

U wordt lid door onderstaand formulier in te vullen:

(*) Verplicht invullen

Omdat wij graag goedkoop en snel met de leden willen kunnen communiceren, verzoeken wij u om ook een e-mailadres te geven.


1. Na het verzenden van het formulier krijgt U een factuur van € 2,50 per persoon toegezonden.
2. U kunt ook een briefje of kaart sturen naar het secretariaat van Bos en Kuil:
p/a Bosweg 3, 6581 KR Malden met vermelding van namen, voorletters en adres(-sen) van de nieuwe leden. U krijgt dan een factuur van € 2,50 per persoon toegezonden.