Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Lage Lier ter inzage

In Ter Sprake van 17 juni maakt de gemeente Mook en Middelaar het volgende bekend: vanaf 18 juni liggen het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis te Mook. De plannen zijn ook digitaal te bekijken via onderstaande link.

Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Lage Lier (opent in nieuw scherm)

Tevens wordt op maandag 30 juni van 19:30 uur tot 21:30 uur een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het plan gepresenteerd en toegelicht en kunnen vragen worden gesteld.Een inspraakreactie kan gedurende de inzageperiode door eenieder worden gegeven. Deze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 6585 ZK Mook.

Gerelateerde berichten: