Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage

Sinds 9 april liggen het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier en bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Mook. De inzageperiode duurt vier weken. De stukken zijn tevens digitaal te bekijken. Zie onderstaande link:

Voorontwerpbestemmingsplan (opent in nieuw scherm).

Tevens is er een inloop informatieavond op dinsdag 15 april van 19:00 uur tot 21:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Hier wordt het plan gepresenteerd, kunnen vragen worden beantwoord en eventueel een nadere toelichting worden gegeven.

Gerelateerde berichten: