Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen in 2006

Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil heeft onderstaande brief verzonden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 heeft de Vereniging Bos en Kuil de politieke partijen van de beide gemeenten verzocht hun politiek standpunt t.a.v. de toekomst van het Landgoed Bergzicht (het open gebied tussen Malden en Molenhoek) aan ons kenbaar te maken. De ons toegezonden informatie hebben wij per gemeente geordend en in de vorm van een brochure aan de kiezers aangeboden. Dat is in 2002 op een objectieve manier gebeurd. Bos en Kuil wil heel uitdrukkelijk geen partijpolitiek standpunt innemen.

Door verspreiding van de brochure wisten niet alleen de bijna 1000 leden van onze vereniging welk standpunt elke partij had t.a.v. het Landgoed, maar konden ook andere inwoners/stemgerechtigden kennis nemen van die standpunten en daar, zo gewenst, hun stemgedrag op afstemmen. De Vereniging Bos en Kuil wil dit initiatief uit 2002 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 continueren. Met deze brief stellen wij u daar thans reeds van op de hoogte zodat u bij de samenstelling van uw verkiezings-programma voor de verkiezingen in 2006 er eventueel rekening mee kunt houden.

Wij willen u beslist niet onder druk zetten om uw standpunt t.a.v. het Landgoed Bergzicht in uw verkiezingsprogramma op te nemen. Het bestuur van Bos en Kuil wilt u op dit moment slechts informeren over ons voornemen om u enige tijd voor de verkiezingen te verzoeken uw standpunt aan ons mee te delen zodat wij dat onder de kiezers kunnen verspreiden.

Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn geweest.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil
Edmar Steneker (voorzitter)

Gerelateerde berichten: