(Voor-)ontwerp bestemmingsplan Landgoed de Lage Lier

In juli 2014 heeft de Vereniging Bos en Kuil een inspraakreactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed de Lage Lier. De gemeente Mook en Middelaar heeft een reactie gestuurd op alle verzamelde inspraakreacties. Deze kunt u hieronder downloaden.

Tevens is de begeleidende brief met de aankondiging ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan per 9 juli 2015 te downloaden via de tweede link.

Gerelateerde berichten: