Vertrek voorzitter en secretaris

Het bestuur van Bos en Kuil geeft te kennen dat haar voorzitter de heer Jan Paul Bevoort en haar secretaris de heer Ben Crul op maandag 8 juni 2015 per direct hun bestuursfuncties hebben neergelegd. Als reden hebben zij beiden aangegeven zich niet te kunnen verenigen met de uitspraak van de extra ledenvergadering van 4 juni jongstleden. Hoewel het bestuur begrip heeft voor hun keuze, betreurt zij het plotselinge vertrek van beide bestuursleden bijzonder. Beiden hebben erg veel gedaan voor Bos en Kuil en in het bijzonder de voorzitter heeft jarenlang zijn stempel op de vereniging gedrukt. Door hun grote inzet en enthousiasme werd bijvoorbeeld de Bos en Kuil fair van enkele jaren geleden een groot succes. Zonder hen beiden zou Bos en Kuil niet de sterke vereniging zijn geweest die zij thans is.

De overgebleven leden van het bestuur zullen zich op korte termijn beraden over de situatie, over de wijze waarop het werk zal worden voortgezet en over een passend afscheid voor de heren Bevoort en Crul.

Ivo Sindram, Robert Beurze en Marcel Alink.

Gerelateerde berichten: