Tag archieven: Lierdal

Zienswijze De Kleine Lier

Op 24 december 2014 heeft de Vereniging Bos en Kuil een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier van de gemeente Mook en Middelaar. De zienswijze is in pdf formaat via deze link te downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lierdal

Op 21 december 2014 heeft de Vereniging Bos en Kuil een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Lierdal van de gemeente Heumen. De zienswijze is in pdf formaat via deze link te downloaden.

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage

Sinds 26 november 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage op het gemeentehuis in Mook. De stukken zijn ook te bekijken via onderstaande link. Gedurende zes weken kan eenieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen bij …

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Lierdal ter inzage

Op 20 november 2014 heeft de gemeente Heumen het ontwerpbestemmingsplan Lierdal bekend gemaakt. Tot 31 december kan men het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeente huis te Malden of digitaal via onderstaande link. Voordat een besluit genomen wordt kunnen zienswijzen worden …

Lees verder

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Lage Lier

Bos en Kuil heeft een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar. Via onderstaande links zijn de reactie en de bijlagen te downloaden. Inspraakreactie Rapport Bongers Landschap Supplement bij het rapport