Tag archieven: Lage Lier

(Voor-)ontwerp bestemmingsplan Landgoed de Lage Lier

In juli 2014 heeft de Vereniging Bos en Kuil een inspraakreactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed de Lage Lier. De gemeente Mook en Middelaar heeft een reactie gestuurd op alle verzamelde inspraakreacties. Deze kunt u hieronder downloaden. Tevens is …

Lees verder

Leden Bos en Kuil stemmen over landgoed De Lage Lier

Tijdens de Extra Ledenvergadering van donderdag 4 juni 2015, met als enig onderwerp landgoed De Lage Lier, heeft het bestuur van Bos en Kuil de leden de vraag voorgelegd welke positie de vereniging tegenover het initiatief moet innemen. Nadat de …

Lees verder

Extra Ledenvergadering

Over Landgoed De Lage Lier op donderdag 4 juni 2015 in Gemeenschapshuis De Wieken Aanvang 20:00 uur Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt de leden uit voor een extra ledenvergadering over de voorgenomen stichting van Landgoed De …

Lees verder

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Lage Lier

Bos en Kuil heeft een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar. Via onderstaande links zijn de reactie en de bijlagen te downloaden. Inspraakreactie Rapport Bongers Landschap Supplement bij het rapport

Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Lage Lier ter inzage

In Ter Sprake van 17 juni maakt de gemeente Mook en Middelaar het volgende bekend: vanaf 18 juni liggen het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis te Mook. De plannen zijn ook digitaal te …

Lees verder