Tag archieven: Gedupteerde Staten

Beantwoording vragen GS Gelderland: bouwfanaten in raad Heumen verliezen terrein; commentaar van Bos en Kuil

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vragen beantwoord van Statenlid Frits van der Schans (D66). Dezelfde vragen zijn eerder gesteld aan GS Limburg door D66 Statenlid Paul Wessels uit Gennep. (zie hieronder). GS Gelderland zijn van mening dat het gebied tussen …

Lees verder

Beantwoording vragen GS Gelderland

Provinciale Staten GELDERLAND Antwoord op vragen 2003/45 Arnhem, 6 maart 2003 nr. RE2003.16081 De leden van Provinciale Staten Grensoverschrijdende ecologische verbindingszone(s), provinciaal en euregionaal op en over de (bestuurlijke) grenzen van Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Duitsland. Ingevolge het bepaalde in …

Lees verder

Beantwoording vragen GS Limburg

Dezelfde vragen die in de Staten van Gelderland zijn gesteld kwamen ook in Limburg aan de orde. Paul Wessels uit Gennep, Statenlid voor D66 legde ze aan GS Limburg voor. De antwoorden staan hieronder. Ook het Limburgse provinciebestuur heeft geen …

Lees verder

Aanbieding rapporten Bos en Kuil leidt tot vragen aan GS

De aanbiedingsbrief bij de twee rapporten van Bos en Kuil (zie dit bericht) is voor Paul Wessels uit Gennep, D66-lid van Provinciale Staten Limburg aanleiding geweest om aan Gedeputeerde Staten Limburg een aantal vragen te stellen. Deze vindt u hieronder.

Rapporten Bos en Kuil aangeboden aan Gedeputeerde staten

Al op 21 maart 2002 hebben wij een van onze rapporten “Natuurlijk Grenzeloos” aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Gelderland en Noord-Brabant toegezonden met het verzoek een regionale interprovinciale natuurdoelenkaart samen te stellen. Met die kaart kunnen de natuurwaarden van het …

Lees verder