Tag archieven: De Kleine Lier

Groot succes voor Bos en Kuil bij de Raad van State

Op 30 juni 2015 is Bos en Kuil in beroep gegaan tegen het besluit van de Gemeente Mook en Middelaar op 9 april 2015, waarin het bestemmingsplan van het Landgoed De Kleine Lier werd vastgesteld, waarmee de gemeente de komst …

Lees verder

Nee tegen huidige plannen De Kleine Lier

De plannen voor landgoed De Kleine Lier in Molenhoek hebben niet de instemming van de leden van Bos en Kuil. De eerder ingediende bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan die het landgoed mogelijk moet maken, zijn niet gehonoreerd. …

Lees verder

Zienswijze De Kleine Lier

Op 24 december 2014 heeft de Vereniging Bos en Kuil een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier van de gemeente Mook en Middelaar. De zienswijze is in pdf formaat via deze link te downloaden.

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage

Sinds 26 november 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage op het gemeentehuis in Mook. De stukken zijn ook te bekijken via onderstaande link. Gedurende zes weken kan eenieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen bij …

Lees verder

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Kleine Lier

Op 5 mei 2014 heeft Vereniging Bos en Kuil een inspraakreactie ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar n.a.v. het voorontwerpbestemmingsplan voor landgoed De Kleine Lier. De inspraakreactie is via onderstaande link in PDF vorm te downloaden. Inspraakreactie