Structuurvisie Lierdal in beide gemeenteraden van Heumen en Mook en Middelaar aanvaard

Het grote moment waar de Vereniging Bos en Kuil nu bijna 21 jaar voor heeft gestreden is aangebroken: de beide gemeenteraden van Heumen en van Mook en Middelaar hebben in hun vergaderingen van donderdag 25 februari 2010 de Stuctuurvisie Lierdal unaniem aanvaard. Met de Structuurvisie zijn de uitgangspunten vastgelegd voor een natuurlijke en landschappelijke inrichting van het 150 ha grote open gebied tussen Molenhoek en Malden. Beide gemeenten gaan nu op basis van de structuurvisie bestemmingsplannen ontwikkelen, waarin meer gedetailleerd de verschillende bestemmingen van de talloze percelen grond in het gebied worden vastgelegd. Ook dit proces gaat Bos en Kuil op de voet volgen. De gemeente Mook en Middelaar hoopt het concept daarvoor nog voor het einde van dit kalenderjaar gereed te hebben. Heumen zal eerst in 2011 aan het bestemmingsplan gaan werken en daar zal het dus nog een jaar langer duren voor helemaal duidelijk wordt hoe het Lierdal er precies gaat uitzien. Behalve dat Bos en Kuil dit verdere proces natuurlijk op de voet blijft volgen, zullen wij nu in samenwerking met beide gemeentebesturen concreet plannen gaan maken voor de natuurlijke en landschappelijke inrichting van het gebied. Wij willen daar de medewerking van onze meer dan 1000 leden voor vragen. Zowel bij de voorbereiding, uitwerking en de realisatie van deze plannen als voor het aanvragen van subsidies hoopt het bestuur van Bos en Kuil op de volle medewerking van de leden.

De volledige tekst van de Structuurvisie Lierdal kunt u hier downloaden.
Hieronder ziet u een kaart van de structuurvisie.

Kaart_structuurvisie_Lierdal

Gerelateerde berichten: