Structuurvisie Lierdal gereed

De Structuurvisie Lierdal, in opdracht van beide gemeentebesturen opgesteld door het bureau BRO, ligt vanaf 16 december jl. als concept ter inzage in beide gemeentehuizen. De tekst kan gevonden worden op de website van het Lierdal: Het Lierdal, klik op de knop “Info structuurvisie” ,klik op “publicaties structuurvisie december 2009” , doe dat nogmaals en klik dan op: 213×00239 definitief concept structuurvisie Lierdal.pdf en download de tekst. De tekst is ook te vinden op de websites van beide gemeenten: Gemeente Heumen en Gemeente Mook en Middelaar.

De structuurvisie is een helder gestructureerd en goed leesbaar document. De visie zet vooral in op het behoud van het agrarische en natuurlijke landschap in het gebied. Het bestuur van Bos en Kuil is verheugd dat met deze visie voor minstens de komende tien jaar wordt vastgelegd dat er slechts op zeer beperkte schaal nog woningbouw in het Lierdal wordt toegestaan. Als de twee gemeenteraden op 25 februari 2010 deze structuurvisie aanvaarden als uitgangspunt voor het ruimtelijke beleid in de bestemmingsplannen, komt er eindelijk rust na een periode van twintig jaar strijd om het gebied tussen Molenhoek en Malden open en vrij van woningbouw te houden.

Gerelateerde berichten: