Stemwijzer 2010

Voor de vierde keer in successie brengt de Vereniging Bos en Kuil bij de gemeenteraadsverkiezingen een stemwijzer uit. Klik op onderstaande link voor de stemwijzer

Folder stemwijzer Heumen 2010

In onze stemwijzer die huis aan huis in Malden is verspreid, hebben wij de partijprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Heumen, geanalyseerd. Wij hebben geconstateerd dat over het Lierdal in het verkiezingsprogramma van het CDA Heumen niets staat vermeld. Deze constatering was voor de fractievoorzitter van het CDA, Ferdinand van Wijk, aanleiding ons een nadere toelichting op het standpunt van het CDA ten aanzien van het Lierdal toe te zenden. Een aantal punten uit zijn toelichting vindt u hierna:

Het CDA ziet graag dat de reeds aanwezige natuurwaarden in het Lierdal waar mogelijk verder worden versterkt. De financiƫle ruimte bij zowel de gemeente Heumen als bij de gemeente Mook en Middelaar is echter beperkt. Het is voor het CDA uitdrukkelijk niet de bedoeling dat natuurontwikkeling dan maar wordt bekostigd door het oprichten van meerdere landgoederen, bijvoorbeeld in de Kuil. Landgoederen en woningen leiden namelijk tot verdere verstening en verkleinen de openheid van het gebied. De voorkeur gaat daarom uit naar het behouden van de natuurwaarden. Waar mogelijk willen wij deze ook graag versterken, maar niet via de geforceerde bouw van landgoederen of grotere aantallen woningen. Het Lierdal moet wat ons betreft mooi, open en toegankelijk blijven!

Gerelateerde berichten: