Scenario Natuur en Recreatie van Bos en Kuil

De Vereniging Bos en Kuil heeft een alternatief scenario ontwikkeld voor de inrichting van het Lierdal ( = Tussengebied Malden – Molenhoek). Dit Scenario Natuur en Recreatie verwoordt en verbeeldt de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied zoals die altijd al door Bos en Kuil zijn uitgedragen.

Ons scenario realiseert:

  • een natuurlijke verbinding tussen de stuwwal en Maldensvlak met de Maas en zijn uiterwaarden;
  • een uitloopgebied voor de woonkernen Molenhoek en Malden door de aanleg van een stadspark en een aantal nieuwe wandelpaden waardoor de toegankelijkheid van natuur en landschap aanzienlijk vergroot wordt;
  • een waterplas met struinderij bij het Maas-Waalkanaal en andere kleinschalige recreatiemogelijkheden;
  • vitaliteit en economische dragers in het gebied door de introductie van nieuwe functies zoals een zorg-leefcentrum, kleinschalige landbouw en veeteelt, een schaapskooi, paardenhouderij en een bezoekerscentrum.

Een presentatie van het Bos en Kuil scenario vindt u hier

Gerelateerde berichten: