Samenwerking Vereniging Bos en Kuil en Vereniging Vrienden van de Heemtuin

Beide verenigingen hebben het behoud en het beheer van natuur in het gebied deels gelegen in de Gemeente Heumen en deels in de Gemeente Mook en Middelaar als belangrijke doelstelling.

De kerntaken van de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden bestaan uit het beheer van een heemtuin gelegen in Malden en het verzorgen van natuuronderricht voor (basis)schoolleerlingen en volwassenen.

De Vereniging Bos en Kuil heeft een achtergrond als actiegroep en zet zich in voor het behoud en groen houden van het Lierdal, een gebied deels gelegen in de Gemeente Heumen en deels in de Gemeente Mook en Middelaar.

De Vereniging Bos en Kuil en de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden stellen vast dat er sprake is van gedeelde interesses en belangen en spreken namens hun leden de wens uit tot samenwerking. De Verenigingen streven voorts naar een uitbreiding van dit samenwerkingsverband.

Deze samenwerking bestaat uit:

– Het formuleren van gezamenlijke standpunten in zake natuur en natuurbeheer, daar waar de leden van de verenigingen dit van nut achten;
– Het gezamenlijk organiseren van evenementen;
– Het afstemmen van educatieve activiteiten;
– Het tweemaal per jaar bijeenkomen van delegaties uit de verenigingen met als doel afstemming van plannen en activiteiten.

Gerelateerde berichten: