Rapport Bongers Landschap betreffende Landgoed Lage Lier

In het eerder genoemde overleg van 23 september 2013 tussen Stichting Landgoed De Lage Lier werd het bestuur bijgestaan door landschapsarchitectenbureau Bongers Landschap. Zij heeft onderzoek verricht naar de landschappelijke inpassing van het landgoed en bijgaand rapport opgesteld.

Gerelateerde berichten: