Raad van State stelt Gemeente Mook en Middelaar in het gelijk

De Raad van State heeft op 13 juli 2005 het beroep van projectontwikkelaar Gerritsen en melkveehouder Roording tegen een Voorbereidingsbesluit van de Raad van de Gemeente Mook en Middelaar afgewezen. Gerritsen en Roording wilden de Molenhoekse Kuil tussen fietspad en Bosweg/Kuilseweg omploegen en bemesten zodat het gebied gebruikt kon worden voor intensieve begrazing door de koeien van Roording.

De Vereniging Bos en Kuil heeft zich jarenlang tegen dit voornemen verzet en daarbij steun gekregen van zowel de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van LNV) als het gemeentebestuur van Mook.

Het kuilgebied was 14 jaar lang verwilderd waardoor op de voedselarme grond een bijzondere en zeldzame vegetatie was ontstaan. De projectontwikkelaar poogde de natuurwaarden van het gebied te vernietigen en verzocht Roording in 2003 het gebied om te ploegen en te bemesten. De Gemeenteraad stak daar een stokje voor door op 27 februari 2003 een zg. Voorbereidingsbesluit (op een aanpassing van het Bestemmingsplan ter plaatse) vast te stellen. Sinds die tijd hebben projectontwikkelaar en melkveehouder in totaal zesmaal beroep aangetekend tegen het besluit, de laatste maal bij de Raad van State. Alle beroepen zijn afgewezen en de gemeente krijgt nu eindelijk de gelegenheid om het bestemmingsplan ter plaatse aan te passen. De natuurwaarden in de kuil worden daarmee duurzaam beschermd en ook in het bestemmingsplan vastgelegd.

Bos en Kuil feliciteert de gemeente met het resultaat van alle ambtelijke en juridische inspanningen die al die beroepen met zich hebben meegebracht.

Maar Bos en Kuil is vooral gelukkig met de duurzame redding van dit unieke stukje natuur. We gaan in overleg met de projectontwikkelaar en hopen dat hij wil meewerken aan de verdere ruimtelijke natuurlijke invulling van het gebied en op de duur zal instemmen met het weer toegankelijk maken van de kuil voor de vele wandelaars uit Malden en Molenhoek die tot in 2003 dagelijks van het gebied gebruik maakten.

Gerelateerde berichten: