Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Dinsdag 22 mei 2018 om 20.00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Klik hier voor de agenda en stukken

Kieswijzer

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraads- verkiezingen plaats.
Bos en Kuil heeft de verkiezings- programma’s van de politieke partijen
in Heumen weer voor u geanalyseerd. Met deze folder willen wij u
informeren over de standpunten van de politieke partijen in Heumen
aangaande de groene zone tussen Malden en Molenhoek, officieel bekend
als het Lierdal.

Conclusie Kieswijzer Vereniging Bos en Kuil

GroenLinks en D66 noemen het Lierdal in het Verkiezingsprogramma.
GroenLinks, VVD en PvdA zijn duidelijk: niet bouwen in het Lierdal
behalve conform de Structuurvisie die de mogelijke bouw van een landgoed
open houdt. D66: behoud Lierdal als aantrekkelijk groen agrarisch gebied
met een hoog gewaardeerde kwaliteit van het landschap. D66 sluit de
ontwikkeling van een landgoed niet uit.
DGH onderschrijft de Structuurvisie. DGH en CDA houden de mogelijkheid
voor beperkte bebouwing open in de onderhandelingen. D66 laat de vraag
over de Julianavelden en onderhandelbaarheid van bebouwing open.

Marcel Alink
Secretaris Vereniging Bos en Kuil

Hoe houden wij het Lierdal mooi en toegankelijk?

Op 15 maart 2018 is er een informatieavond over het landschap van het Lierdal ten zuiden van Malden.
Het landschapsbeheer en het gebruik en beheer van de weides komen er aan bod. Vragen zijn van harte welkom.
De avond wordt verzorgd door Stan Bruijsten Vleesvee, CAP/VCM (aangepaste) paardensport en vrijwilligersinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen.

Wanneer: 15 maart van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: Kantine van VCM, Lierseweg 4, Malden

Heksenkring in het Lierdal

In het weiland langs de Bovendorpseweg, waar de paarden van VCM lopen, is een grote heksenkring ontstaan.
De moeite waard om te bekijken. En voor je het weet is hij weer weg.
De foto’s zijn van Tom Hendrikx.

Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Dinsdag 30 mei 2017 om 20.00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Klik hier voor de agenda en stukken