Overleg over de schets inrichting Landgoed Bergzicht met bestuursorganen en politieke partijen

De schets voor de ruimtelijke ontwikkeling van Landgoed Bergzicht die het Bureau Stroming voor ons heeft gemaakt wordt momenteel besproken met de gemeentebesturen van Heumen en Mook en Middelaar, met de provinciebesturen in Maastricht en Arnhem en met het KAN. Ook de politieke partijen in beide gemeenten worden door ons samen met een vertegenwoordiger van Bureau Stroming bezocht en van onze plannen op de hoogte gesteld. De besprekingen verlopen voorspoedig. Wij hopen op deze manier voldoende steun voor onze plannen te vinden en de besluitvorming op gang te kunnen brengen. Als deze oriënterende besprekingen zijn afgesloten en wij in een nieuwe fase van de besluitvorming terecht komen zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Gerelateerde berichten: