Bestuur en beleid

Bestuur

  • Voorzitter: Tom van Weert
  • Secretaris: Marcel Alink
  • Penningmeester: Sander van de Meent

De bestuursleden zijn actief tegen vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten die samenhangen met hun functie. Er is geen honorarium en er is geen vacatiegeld

RSIN/fiscaal nummer: 800440997

Postadres
Bosweg 3
6581 KR  Malden
E-mail adres: info@bosenkuil.nl
Telefoon secretaris 06-28207942
BIC INGBNL2A, IBANnr: NL29INGB0000075158

Doelstelling
Bos en Kuil, een vereniging met ruim 600 leden uit Malden en Molenhoek, staat voor het open en groen houden van het Lierdal, een gebied ruwweg tussen de dorpen Malden in Gelderland en Molenhoek in Limburg, de noord-zuid as. Het gebied wordt verder begrensd door de spoorlijn Nijmegen -Venlo en het Maas en Waalkanaal als oost-west as.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2023-2026 is te downloaden via deze link.

Statuten
De statuten van Vereniging Bos en Kuil vindt u hier.

Activiteiten
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

Financiële verantwoording
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2023
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2022
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2021
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2020
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2019
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2018
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2017
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2016
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2015
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2014
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2013
Financieel verslag Vereniging Bos en Kuil 2012

ANBI status
Sinds 1 januari 2012 is Vereniging Bos en Kuil door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Hierdoor mogen giften aan onze vereniging worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.