Privacybeleid

Welke gegevens verzamelen wij?

Als Vereniging hebben wij van leden naam en adres nodig om een ledenadministratie bij te houden en contributie te kunnen innen.
Daarnaast willen wij graag goedkoop en snel met de leden kunnen communiceren. Daarom verzoeken wij de leden ook om een e-mailadres te geven.

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?

De ledenadministratie, met van elk lid naam, adres en e-mailadres, is opgeslagen op een computer die beveiligd met een up-to-date virusscanner en een firewall. En als reserve op een externe gegevensdrager: USB-stick of externe harde schijf.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Vereniging Bos en Kuil gebruikt geen informatie van u voor andere doeleinden dan om u te informeren over onderwerpen of ontwikkelingen in het werkgebied van de Vereniging, uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering, bestuursmededelingen en om u de jaarlijkse contributienota te sturen.

Persoonlijke gegevens inzien?

U kunt de over u vastgelegde gegevens opvragen door een verzoek via info@bosenkuil.nl. Daar kunt u ook eventuele wijzigingen doorgeven. Alternatief kunt u het postadres van de Vereniging daarvoor gebruiken.

Geen e-mails meer ontvangen?

Als u niet langer e-mails van de Vereniging wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een e-mail naar info@bosenkuil.nl. Intrekken van de toestemming om uw e-mailadres te gebruiken, betekent niet dat u daarmee ook het lidmaatschap opzegt.

Lidmaatschap opzeggen

U dient uw lidmaatschap schriftelijk of per aparte e-mail op te zeggen zoals de statuten dat voorschrijven. Van de opzegging krijgt u schriftelijk dan wel per e-mail bericht. Bij beƫindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens uit de ledenadministratie verwijderd.
Verwijderde gegevens worden niet door de Vereniging bewaard om voor andere doeleinden te gebruiken.

Het bestuur is zich bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Disclaimer

De Vereniging Bos en Kuil besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die op deze website te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De Vereniging Bos en Kuil sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie.