Sinds 1988

Vereniging Bos en Kuil is in 1988 opgericht toen een projectontwikkelaar zich bij de gemeentebesturen van Mook en Middelaar en Heumen meldde met een plan voor de bouw van tientallen woningen in de Mookse kuil en het aangrenzende Heumense bos genaamd Maldensvlak. Mede door toedoen van Bos en Kuil is dat plan (Maldenhaege) niet doorgegaan. De Vereniging is gedurende de jaren actief gebleven met de bescherming van open terreinen in de beide gemeenten, met het accent op het open houden van het 150 ha grote Lierdal tussen Molenhoek en Malden.

Het gebied stond in 2000 opnieuw in het centrum van de belangstelling vanwege uitgebreide bouwplannen. In de succesvolle protesten van Bos en Kuil stonden de natuurwaarden van het gebied centraal. De gemeentelijke plannen werden uiteindelijk tot 2006 in de ijskast hebben gezet.

Om bebouwing ook in de verdere toekomst uit te sluiten, streefde Bos en Kuil voor het Lierdal naar de status van Ecologische Verbindingszone.  Daartoe werden argumenten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek op een rijtje gezet. Helaas werd de gewenste status niet verkregen.

kaart uit de StructuurvisieWel ontstond tussen betrokkenen en gemeentebesturen consensus over de invulling van het gebied.  Dit kreeg in 2010 zijn beslag in de Structuurvisie Het Lierdal. Bos en Kuil heeft sindsdien met beide gemeentebesturen samengewerkt om het landelijk en natuurlijk karakter van het Lierdal te versterken.

Eind 2019 formuleerde de gemeente Heumen ambities waarbij opnieuw het Lierdal werd aangewezen als locatie voor grootschalige woningbouw. Bos en Kuil en andere bezorgde betrokkenen wisten een groot aantal inwoners te mobiliseren in protest. Het gemeentebestuur besloot hierop het Lierdal als locatie te schrappen.

De geschiedenis leert dat Bos en Kuil niet op haar lauweren kan rusten.