Op de jaarvergadering besproken stellingen en resultaat van peiling onder de aanwezigen

Aan de hand van een aantal stellingen wordt in een door het bestuurslid Madeleine van Mansfeld geleid interactief debat, vervolgens getracht de meningen te peilen over de koers van het bestuur. De stellingen en de uitkomsten van de stemmingen treft u hieronder aan.
Als conclusie van het debat kan worden gesteld dat de leden van Bos en Kuil over het algemeen tevreden zijn over het beleid van het bestuur. De aanwezige leden staan in meerderheid positief tegenover de plannen en geven het bestuur daarmee groen licht om verder te gaan op de ingeslagen weg tot uitwerking van een integrale ruimtelijke invulling voor het Landgoed Bergzicht.

Stellingen en stemmingen

Stelling 1: Echt belangrijk voor ons gebied is langdurige garantie van openheid, groene invulling en geen bebouwing:… geen water bij de wijn!!…..
versus
Een goede open onderhandeling met belangenpartijen kan leiden tot een haalbare en duurzame inrichting van het gebied, ook al betekent dat water bij de wijn….
Uitslag stemming over stelling 1: 15 leden waren tegen bebouwing in welke vorm dan ook, terwijl 30 leden de voorkeur gaven aan de open onderhandeling met belangenpartijen.

Stelling 2: Een projectontwikkelaar kan alleen maar kwaad doen in een gebied als Landgoed Bergzicht
versus
Marktpartijen kunnen helpen verdere ‘verrommeling’ en kwaliteitsverlies van dit gebied te keren
Uitslag stemming over stelling 2: 15 leden vonden dat projectontwikkelaars geen goed kunnen doen in het gebied en 23 leden vinden dat marktpartijen kunnen helpen om kwaliteitsverlies van natuur te voorkomen.

Stelling 3: De inrichting van een gebied als Landgoed Bergzicht is de verantwoordelijkheid van de overheid (gemeenten en provincies); zij moeten de onderhandeling over inrichting voeren en deze realiseren.
versus
Mondig burgerschap vereist een actieve houding aangaande je leefomgeving. Zo niet, dan moet je niet klagen als er iets gebeurt dat je niet zint…..
Uitslag stemming over stelling 3: geen enkel lid vind dat de gemeente totaal verantwoordelijk moet worden gehouden voor de inrichting van het gebied, 4 leden onthielden zich van stemming en de rest gaf de voorkeur aan een eigen actieve houding als het gaat om de invulling van het gebied.

Vanwege tijdsgebrek is het debat rond stelling 4 komen te vervallen.
Stelling 4: We zijn goed in samen plannen maken, maar niet in het samen realiseren, dan vervallen we in oude patronen van één partij die de macht neemt
versus
Samen plannen maken en naar elkaar luisteren zorgt ervoor dat niet één partij de macht neemt bij de herinrichting van Landgoed Bergzicht

Gerelateerde berichten: