Ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage

Sinds 26 november 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier ter inzage op het gemeentehuis in Mook. De stukken zijn ook te bekijken via onderstaande link. Gedurende zes weken kan eenieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar.

Gerelateerde berichten: