Nee tegen huidige plannen Snelfietsroute

De plannen van de Stadsregio Nijmegen om een snelfietspad aan te leggen over de Kuilseweg en Bosweg in het Lierdal, stuiten op grote weerstand bij de leden van de Vereniging Bos en Kuil. In de Algemene Leden Vergadering van Bos en Kuil, gehouden op 26 februari, heeft het bestuur de opdracht gekregen om niet akkoord te gaan met de geplande route als er geen oplossing gevonden wordt voor een dreigende teloorgang van de wandelmogelijkheden. De ALV gaat onder geen beding akkoord met asfaltering van de Kuilseweg / Bosweg, verlichting van de route en het gebruik van pekel in de winter.
Op 10 maart heeft bestuurslid Ivo Sindram ingesproken tijdens de vergadering van de commissie grondgebied van de gemeente Heumen. Alle stukken voor de raadsvergadering op 26 maart zijn te vinden op www.heumen.nl/bestuur, klikken op vergaderkalender.
Ivo Sindram: “Ik spreek in als bestuurslid van de Vereniging Bos en Kuil. Ik geef weer wat tijdens de Algemene Ledenvergadering van Bos en Kuil van 26 februari over het geplande snelfietspad is besproken. De geplande route over de Kuilseweg en Bosweg stuit op ernstige weerstand bij de grote meerderheid van de leden. Men maakt zich zorgen over de aantasting van het landelijk karakter van het gebied en over de teloorgang van het gekozen tracé als wandelroute. Gezien het karakter ‘snelfietspad’ zal de fietser voorrang hebben en – naar gevreesd moet worden – ook nemen op de voetganger. Dat zal sterk ten koste gaan van de mogelijkheden om op deze route – die in het hart ligt van het gebied waar wij ons sterk voor maken en waarover n.b. een deel van het door ons ontwikkelde ‘Ommetje Bos en Kuil’ loopt – te voet te recreëren. De leden maken zich daar grote zorgen over en tot nu toe is er geen deugdelijke oplossing gevonden voor dat probleem. Het bestuur heeft van de ALV opdracht gekregen om niet akkoord te gaan met de gekozen route zolang geen oplossing is gevonden voor het probleem van de dreigende teloorgang van de wandelroute en onder geen beding akkoord te gaan met asfaltering van de Kuilsweg / Bosweg, verlichting van de route en het gebruik van pekel in de winter. Tot zover mijn weergave van mijn (korte) inspraak.”

Gerelateerde berichten: