Nee tegen huidige plannen De Kleine Lier

De plannen voor landgoed De Kleine Lier in Molenhoek hebben niet de instemming van de leden van Bos en Kuil. De eerder ingediende bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan die het landgoed mogelijk moet maken, zijn niet gehonoreerd. Toch heeft het bestuur gemeend deze bezwaren te moeten omzetten in een zienswijze. Daarop is nog geen reactie gekomen van de gemeente, maar de verwachting lijkt gerechtvaardigd dat ook de zienswijze terzijde gelegd zal worden. Net als de bezwaren en zienswijzen van anderen. Naar aanleiding daarvan heeft de ledenvergadering het bestuur van Bos en Kuil opdracht gegeven om bij ongewijzigd beleid van de gemeente Mook en Middelaar te onderzoeken hoe het landgoed tegengehouden kan worden. Het bestuur heeft in een brief deze uitspraak van de ledenvergadering aan het college van B en W meegedeeld.
De ledenvergadering heeft het bestuur ook opgedragen om contact op te nemen met andere bezwaarmakers om indien mogelijk en noodzakelijk gezamenlijk verdere stappen te ondernemen.

Download hier de brief verstuurd naar het college.

Gerelateerde berichten: