Natuurwerkdag

Werkgroep landschapsverbetering van Bos en Kuil gaat het heidegebied verbeteren.

In de winter van 2007 en 2008 is de werkgroep landschapsverbetering van Bos en Kuil bezig geweest met het opknappen van de haag aan de Kuilseweg. Het resultaat is schitterend om te zien. De vereniging Bos en Kuil wil samen met haar leden en andere belangstellenden blijven werken aan een aantrekkelijke leefomgeving in het gebied tussen Malden en Molenhoek. Op een van de zeer nabij gelegen heidegebieden (de Heumense schans) willen we in het kader van de landelijke natuurwerkdag op zaterdag 1 nov. 2008 samen met Natuurmonumenten en Animo, werken aan het herstel van de heide.

Als je een heideterrein niet regelmatig ontdoet van opslag zal het open gebied met zijn bijzondere plant- en diersoorten al snel in dicht bos veranderen. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het omzagen en doorknippen van jonge boompjes (m.n. dennen) en struikjes en het verzamelen van het verwijderde materiaal. We doen dit in nauwe samenwerking met Natuur- en Milieugroep Animo uit Mook en Natuurmonumenten. Halverwege is er een koffiepauze en op het eind 13:30 uur is er soep met brood. Er zijn geen kosten verbonden aan de werkdag. Er is snoeimateriaal voor 40 mensen. Aanmelden is wel verplicht, en kan bij Sjoerd Aertssen: sjoerdaertssen@wanadoo.nl. Het meenemen van eigen snoeimateriaal is aan te bevelen.

Locatie: Heumense Schans, het heideterrein op de west-helling van de stuwwal, te Mook in Limburg.
Verzamelpunt: t.o. Staalbouw Mook, Bovensteweg 105, Mook. Zaterdag 1 november, 9:30 uur.

Gerelateerde berichten: