Libellen

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Voorkomen in Nederland Totaal >2000
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella algemeen x
Beekrombout Gompus vulgatissimus bedreigd zeldzaam x
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea algemeen x
Bruine winterjuffer Sympecma fusca bedreigd zeldzaam x
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum algemeen x
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum algemeen x
Keizerlibel Anax imperator algemeen x
Lantaarntje Ischnura elegans zeer algemeen x
Paardenbijter Aeshna mixta algemeen x
Platbuik Libellula depressa vrij algemeen x
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum algemeen x
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum algemeen x
Azuurwaterjufer Coennagrion puella algemeen x
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula algemeen x
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens minder algemeen x

Totaal 15 soorten