Natuurwaarden

Ons sterkste argument voor het behoud van het gebied tussen Malden en Molenhoek heeft te maken met de kwaliteit van de natuurwaarden van het gebied. Wij kunnen door onderzoek en inventarisaties, die wij verricht hebben thans aantonen dat de natuurwaarden hoog zijn. Wij verwachten dan ook dat de provinciebesturen in Limburg en in Gelderland hierin alle reden vinden om het gebied de status van Ecologische Verbindingszone te geven. Daarmee is verdere bebouwing voorgoed uitgesloten. Dat is steeds ons belangrijkste uitgangspunt geweest in de strijd voor het behoud van de volledige groene zone (zie de plattegrond van het gebied).

Praten we over natuurwaarden dan hebben wij het over:

– de ecologische waarden: de kwaliteit van de planten en dieren die in het gebied voorkomen; hun zeldzaamheid en het bijzondere ervan. In dat kader wordt vaak de term biodiversiteit genoemd.
– de geologische en geomorfologische waarden: de kwaliteit van de bodemgesteldheid en de ontstaansgeschiedenis ervan. Maar ook het bijzondere karakter ervan: komt deze grondstructuur veelvuldig of slechts zelden voor.
– de landschappelijke waarden: hoe staat het met de kwaliteit van het landschap; komt dit type landschap veelvuldig of slechts zelden voor en welke bijzondere kwaliteiten heeft het.

Hoewel er niet direct sprake is van “natuur”-waarde, voegen wij bij de opsomming ook toe:
– de cultuurhistorische waarden: de waarden die samenhangen met wat mensenhanden in de loop der geschiedenis in het gebied tot stand hebben gebracht al of niet nog bestaand maar van belang in het kader van de cultuurhistorie.

Door studie, inventarisaties en onderzoek heeft Bos en Kuil in de afgelopen twee jaar praktisch de volledige natuurwaarden van het gebied kunnen vaststellen. Wij hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen ons geboden heeft. Ook een ervaren bioloog, lid van Bos en Kuil, heeft een grote bijdrage aan de inventarisaties geleverd. Onze resultaten werden bevestigd door inventarisaties en onderzoek van de Grontmij, die in opdracht van de beide gemeentebesturen van Mook en Middelaar en van Heumen een studie in het gebied verrichtte. De verzamelde informatie en de resultaten van onderzoek worden op deze website vermeld. De rapporten die geschreven zijn kunt u in z’n geheel via deze website downloaden.

In deze inleiding willen wij tevens verwijzen naar twee voordrachten die door prof. Dr. K. Bouwer en drs R. Delsing zijn gehouden op een informatieavond van Bos en Kuil op 28 november 2000 in Villa Bergzicht. Door aanklikken van de titel van de voordracht komt u bij de volledige tekst van de voordracht:

1. De waarden van het open gebied tussen Malden en Molenhoek
Voordracht van Prof. dr. K. Bouwer, emeritus hoogleraar milieukunde

2. Van kwantiteit naar kwaliteit
Voordracht van Drs. R. Delsing, stedebouwkundige