Mededeling landgoed in de Kuil

Op 15 augustus is het bestuur van Bos en Kuil in vergadering bijeen geweest om zich te beraden over de ontstane situatie rond het oprichten van een landgoed in De Kuil. Het bestuur laat de leden weten alle ontwikkelingen in het Lierdal kritisch en onafhankelijk te volgen en een zo groot mogelijke transparantie na te streven. Op dit moment ligt nog geen concreet plan op tafel waarover een oordeel geveld kan worden. Zodra dit het geval mocht wezen, zullen wij de leden bijeenroepen voor een raadpleging. Uiteindelijk immers zullen de leden het laatste woord hebben bij een besluit.

Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil
Jan Paul Bevoort, voorzitter, Tijn Kwaaitaal, Ben Crul, Robert Beurze, Ivo Sindram

Gerelateerde berichten: