Licht

Op 11 april 2013 heeft de voorzitter J.P. Bevoort, van de Vereniging Bos en Kuil ingesproken bij de commissie Grond van de gemeente Heumen over (te veel aan) licht. In september 2013 publiceert de gemeente hier een nota over. De ingesproken tekst kunt u hierna lezen. Daarbij is gebruik gemaakt van deze presentatie (PDF formaat).

“Goedenavond U allen,
Bijna op de dag af een jaar geleden vroeg ik op een andere plek en bij een andere gelegenheid aandacht voor de openbare verlichting. Met name die in het buitengebied. Dat kwam mooi uit, want later dat jaar zou de gemeente Heumen aan een plan werken om de openbare verlichting aan te pakken, te vernieuwen. Het idee om meteen dan de kleur van de verlichting aan te pakken vond bij de toen aanwezige raadsleden goed gehoor. Opgeteld zou er een raadsmeerderheid zijn om over te stappen op groengekleurd licht. Nu worden dit soort zaken niet tijdens een feestje beklonken, maar vergeten ben ik het niet. Vandaar dit plaatje LED op het licht op straat. De afgelopen tijd heb ik wat op internet geshopt en heb daar tal van acties in al evenveel gemeenten gevonden. Niet alleen grote steden ook kleinere plaatsen zetten hun beste beentje voor. Inmiddels ziet U een en ander voorbij komen uit bijvoorbeeld Hardenberg, waar gepraat wordt over nut en noodzaak en het uitgangspunt dat het buiten ook wel eens donker kan zijn, ook de invloed van overdadig licht wordt daar niet vergeten. Lichtmasten met de groene LED-verlichting hebben een aantal voordelen. Dankzij de unieke groene kleur blijft de herkenning voor het menselijk oog goed. Kleuren blijven in tegenstelling tot de oranje verlichting kleurvast. Deze verlichting is bij uitstek geschikt voor het buitengebieden, in de groene ruimte en op fiets- en wandelpaden. De gemeente Utrecht neemt de handschoen ook op en neemt een proef met speciale verlichting voor vleermuizen, al stelt het meest recente onderzoek vast dat  deze dieren prima gedijen met groen licht. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels al goede ervaringen opgedaan met groene verlichting. Het havenschap Moerdijk heeft ook in de gaten dat met de verlichting iets moet gebeuren. De gemeente Assen is ook goed bezig en stelt terecht dat het even wennen is aan de kleur van het licht, en tot slot van de rondgang over internet de gemeente Grave. Ik probeer veel te volgen, maar alles dat lukt gewoon niet. Met enige schroom dan toch maar het volgende plaatje.
In een overzicht wil ik u nog laten zien hoeveel lichtoverlast er is in Nederland. Het begint met een schoon kaartje zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Dan zien we vorig jaar 1 opgelost probleem en vervolgens overlast meldingen van particuliere verlichting, verlichte gebouwen, licht vanuit een gebouw, recreatieterreinen, reclameverlichtingen, sportvelden en tot slot openbare verlichting. Ik vrees dat we door al dat licht  een beetje door verblind raken. En met ons de nachtdieren.”

Gerelateerde berichten: