Ledenwerfactie onder motto: Ieder lid van het gezin lid van Bos en Kuil

We zijn nog niet helemaal zeker van ons succes om het gebied tussen Molenhoek en Malden vrij te houden van verdere bebouwing en de status van Ecologische Verbindingszone te bezorgen. In de Mookse politiek tekent zich langzamerhand een meerderheid af, die het Limburgse deel van het gebied verder onbebouwd wil laten. Dat lijkt ook niet anders meer te kunnen omdat het vorig jaar door de provincie vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) het gebied wil beschermen. En Mook wil een groene gemeente zijn, waar het economisch belang van toerisme wordt erkend en ondersteund. In de Heumense politiek liggen de zaken anders. In de ogen van Bos en Kuil hebben de bestuurlijke bouwfanaten daar nog steeds erg veel invloed. Wel is bij de vorming van het nieuwe college van B&W de afspraak gemaakt om in de periode 2002-2006 geen plannen voor bebouwing in het tussengebied te ontwikkelen. Maar de huidige wethouder van ruimtelijke ordening spreekt zich openlijk uit om in 2006 het Gelderse deel van het gebied te bebouwen. Ook makelaars schuwen niet op te merken dat over vijf jaar een prachtige seniorenwijk aan de Lierseweg zal verrijzen. De drie grondspeculanten, verenigd onder de firmanaam “De Lierseweg” hebben al gronden aangekocht in het gebied en zullen t.z.t. met hun ongetwijfeld indrukwekkende bouwplannen bij de wethouder op de stoep staan.

Hoe kunnen we onze invloed versterken en voorkomen dat de grondspeculanten in het gebied gaan bouwen?

De Vereniging Bos en Kuil heeft momenteel 640 leden. We zijn er van overtuigd dat bij een ledental van 1.000 de plaatselijke politiek niet meer om Bos en Kuil heen kan. Daarom starten wij een nieuwe ledenwerfactie. Onder het motto:

Ieder lid van het gezin lid van Bos en Kuil

Voor het geringe bedrag van € 2,30 per persoon per jaar gaan we naar 1.000 leden en houden wij met z’n allen de verdere aantasting van het open gebied tussen Molenhoek en Malden tegen. Ook andere familieleden, vrienden, vriendinnen, kennissen kunt u proberen over te halen om lid te worden van Bos en Kuil.

U wordt lid door:

  1. ons te e-mailen: info@bosenkuil.nl met opgaaf van namen, voorletters en adres(sen) van nieuwe leden. U krijgt dan een acceptgiro van € 2,30 per persoon toegezonden.
  2. een briefje of kaart te sturen naar het secretariaat van Bos en Kuil: Zwenkgras 11, 6581 RK Malden met vermelding van namen, voorletters en adres(sen) van de nieuwe leden. U krijgt dan een acceptgiro van € 2,30 per persoon toegezonden.

Gerelateerde berichten: