Landgoed in de Kuil

Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil geeft het volgende te kennen:

Tot verrassing van de overige bestuursleden, blijken de bestuursleden Madeleine van Mansfeld en Freek Hagemeijer tezamen met het voormalig bestuurslid Henk Blaauw een vergevorderd plan te hebben voor het realiseren van een landgoed in de Kuil.

Hoewel de ontwikkeling van een landgoed is opgenomen in de Structuurvisie 2010, is het bestuur van mening dat zij die ontwikkeling zeer kritisch moet kunnen blijven volgen en vrij moet staan om daar waar nodig haar standpunt kenbaar te maken en eventueel in rechte of op andere wijze tegen het plan op te komen als zij daarvoor redenen ziet. Betrokkenheid van een of meer bestuursleden bij het plan past daar niet bij.

Om die reden en om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, hebben mevrouw Van Mansfeld en de heer Hagemeijer in goed overleg met de overige bestuursleden per direct hun bestuursfuncties neergelegd tijdens een extra bestuursvergadering op 10 juli jl. Het bestuur betreurt hun terugtreden ten zeerste, gezien hun grote bijdrage aan en hun verdiensten voor het bestuur van de vereniging, maar zij acht deze stap onvermijdelijk. Zij zal het plan, dat het hart van het gebied waar zij voor opkomt raakt, zeer kritisch volgen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil
Jan Paul Bevoort, voorzitter, Tijn Kwaaitaal, Ben Crul, Robert Beurze, Ivo Sindram.

Gerelateerde berichten: