Kieswijzer 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Bos en Kuil heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen
in Heumen weer voor u geanalyseerd. Met deze folder willen wij u
informeren over de standpunten van de politieke partijen in Heumen
aangaande de groene zone tussen Malden en Molenhoek, officieel bekend
als het Lierdal.

Conclusie Kieswijzer Vereniging Bos en Kuil

GroenLinks en D66 noemen het Lierdal in het Verkiezingsprogramma.
GroenLinks, VVD en PvdA zijn duidelijk: niet bouwen in het Lierdal
behalve conform de Structuurvisie die de mogelijke bouw van een landgoed
open houdt. D66: behoud Lierdal als aantrekkelijk groen agrarisch gebied
met een hoog gewaardeerde kwaliteit van het landschap. D66 sluit de
ontwikkeling van een landgoed niet uit.
DGH onderschrijft de Structuurvisie. DGH en CDA houden de mogelijkheid
voor beperkte bebouwing open in de onderhandelingen. D66 laat de vraag
over de Julianavelden en onderhandelbaarheid van bebouwing open.

Marcel Alink
Secretaris Vereniging Bos en Kuil

Gerelateerde berichten: