Kaalslag in de Molenhoekse Kuil

Het verhaal van de kaalslag in de Molenhoekse kuil is breed uitgemeten in de lokale pers. U kunt er alles over lezen in onze knipselkrant (2002). Hier een korte samenvatting: De projectontwikkelaar MIRACOR B.V. uit Renkum, eigenaar-speculant van de Kuil tussen fietspad en Kuilseweg besluit dertien jaar oude plannen voor bebouwing nieuw leven in te blazen. Bij het opmeten van het gebied constateert de firma dat er zich een fraaie flora en fauna in het gebied heeft ontwikkeld. Dat kan onze bouwplannen wel eens dwarsbomen, moeten ze daar gedacht hebben en dus moest er “groot onderhoud” komen. Boer Roording wordt verzocht alle bij wet beschermde planten, struiken en bomen te verwijderen en er zijn koeien te laten grazen. Op kosten van MIRACOR wordt het gebied met prikkeldraad afgezet. Bos en Kuil haalt er onmiddellijk de Algemene Inspectiedienst bij, maar die moet handenwringend toegeven niets te kunnen doen omdat het gebied nog steeds de bestemming “agrarische grond” heeft en de Flora- en Faunawet door het politieke gerommel in Den Haag nog steeds geen uitvoeringsbesluiten voor die wet heeft ontwikkeld. Bos en Kuil vecht verder: Gedeputeerde Staten van Limburg zijn verzocht de Kuil tot beschermd gebied voor flora- en faunasoorten aan te merken. Als GS in Maastricht dat doen, moet MIRACOR boer Roording opdracht geven het gebied ongemoeid te laten. Dat wil zeggen: er mag op de voedselarme bodem geen mest worden uitgereden en geen koeien meer grazen. Over de kaalslag zijn door Liesbeth van Soest, statenlid namens GroenLinks, vragen gesteld aan GS. Uit de beantwoording blijkt dat GS de kaalslag veroordelen en in strijd vinden met de Flora- en Faunawet. Inmiddels hebben ook wij van Gedeputeerde Staten Limburg antwoord gekregen (zie hieronder): zij delen onze mening dat er in het gebied beschermde planten voorkomen die door de kaalslag vernietigd zijn. GS hebben de Algemene Inspectiedienst (AID) opdracht gegeven tot een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken. Voor de definitieve bescherming van het gebied verwijst GS echter naar de gemeente Mook & Middelaar. Die zal nu door het nemen van een zogenaamd voorbereidingsbesluit (vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging) moeten voorkomen dat boer Roording, die in opdracht van projectontwikkelaar MIRACOR handelt, het gebied verder aantast door er koeien te laten grazen of er maïs in te zaaien. De plantenrijkdom in de Kuil kan zich dan weer herstellen en de gemeente kan met de aanpassing van het bestemmingsplan het gebied de zo gewenste status van natuurgebied geven. Dan is het afgelopen met de speculanten die in de Kuil een fraaie bungalowwijk willen aanleggen. Want Bos en Kuil vindt dat er in Malden en Molenhoek al meer dan genoeg huizen en bedrijven zijn gebouwd en dat de laatste stukken natuur en open gebied tussen de twee dorpen behouden en beschermd moeten worden. Lees daarover verder bij onze argumenten.

Bijlage:
Antwoord van GS

GS p1 GS p2 GS p3

 

 

 

 

Gerelateerde berichten: