Jaarvergadering Vereniging Bos en Kuil

De jaarvergadering op 16 februari 2006 had dit jaar een statutair voorgeschreven deel waarin verslag kascommissie en benoeming nieuwe bestuursleden en leden kascommissie 2006 de voornaamste onderwerpen waren. Dit deel werd om 20.30 uur afgesloten en gevolgd door een open, voor iedereen toegankelijke bijeenkomst over de ruimtelijke invulling van Landgoed Bergzicht.

Net als vorig jaar werd een schets voor een mogelijke ruimtelijke invulling van het gebied naar voren gebracht. Jessica Reker van bureau Stroming gaf de opzet aan waarbij de uitgangspunten van Bos en Kuil overeind blijven: de kwetsbare ruimte tussen Malden en Molenhoek blijft open en de kwaliteit van de natuurwaarden in het landschap wordt verhoogd. In de elders op deze website opgenomen folder van het Landelijk Innovatie Netwerk wordt het plan van Stroming toegelicht.

Vervolgens gaf dr. Hans Hillebrand van het Landelijk Innovatie Netwerk een voordracht over de praktijk van gebiedsontwikkeling. De voornaamste boodschap hieruit is dat bij het uitwerken van ideeën zoals die spelen bij het Landgoed Bergzicht, de Vereniging Bos en Kuil op zoek moet naar andere partijen met gemeenschappelijke belangen. Wanneer belangen met elkaar verbonden worden kan men gezamenlijk het gebied duurzaam inrichten. De presentatie van dhr. Hillebrand staat elders op deze website onder “actualiteit” vermeld.
Aan de hand van een aantal stellingen werd vervolgens in een door het bestuurslid Madeleine van Mansfeld geleid interactief debat, getracht de meningen te peilen over de koers van het bestuur. De stellingen en de uitkomsten van de stemmingen treft u elders op deze website aan.
Als conclusie van het debat kan worden gesteld dat de leden over het algemeen tevreden zijn over het beleid van het bestuur. De aanwezige leden staan in meerderheid positief tegenover de plannen en geven het bestuur daarmee groen licht om verder te gaan op de ingeslagen weg tot uitwerking van een integrale ruimtelijke invulling voor het Landgoed Bergzicht.

Gerelateerde berichten: