Informatie avond intergemeentelijke werkgroep Tussengebied

De intergemeentelijke raadswerkgroep die zich sinds januari 2007 bezig houdt om de toekomstige bestemming van het Tussengebied Molenhoek-Malden voor te bereiden heeft op 29 mei 2007 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar.

Tot nu toe zijn belanghebbenden gehoord in twee werkateliers en is nagedacht over een vervolgaanpak. De werkateliers zijn geleid door twee onafhankelijke bureaus, Arcadis en Terra Incognita. De bureaus hebben op basis van de werkateliers en reacties van deze informatieavond een procesvoorstel voor het gebiedsproces Tussengebied Malden-Molenhoek opgesteld.

Voor het procesvoorstel klik hier.

Voor informatie over de intergemeentelijke werkgroep klik hier.

Gerelateerde berichten: