Heggen voor prikkeldraad in het Lierdal

Van de initiatiefgroep Samen Doen Maakt Mooi en Groen

Op zaterdag 23 november 2013 (van 10 tot 15 uur) maken vrijwilligers een mooier landschap in het Lierdal ten zuiden van de Lierseweg in Malden. Er worden drie heggen hersteld na droogteschade en een nieuwe heg geplant langs de Bovendorpseweg. Iedereen kan komen helpen planten: het gezin kan mee. Je kunt alleen de ochtend komen, een middag of de hele dag. Er wordt gewerkt onder de professionele begeleiding van Jef Gielen Landschapsbeheer.

Kom helpen op zaterdag 23 november a.s.
Geef je op: lierdalactief@lierdalhagen.nl

heggen201311-overzicht

In 2012 hebben vrijwilligers drie heggen geplant en twee nieuwe struinpaden aangelegd. Het ene struinpad is het Eerste Liersedwarspad in de westelijke bossingel van rijvereniging VCM aan de Lierseweg te Malden. Het tweede struinpad is het Vuurvogeldwarspad. Dit pad ligt tussen een dubbele heg en loopt door weiland van Lierseweg naar Bovendorpseweg.

Omwonenden van het Lierdal hebben initiatief genomen. Belangrijke sponsoren zijn: gemeente Heumen, Rabo Co√∂peratiefonds 2012, het Europese project ‘Hands on Hedges’ Vereniging Bos en Kuil, Groendichterbij, NLDoet en Groen en Doen

www.lierdalhagen.nl

Gerelateerde berichten: