Handen af van Lierdal!

Bos en Kuil heeft met opperste verbazing kennis genomen van de brief van Ferdinand van Wijk, fractievoorzitter CDA Heumen in Regiodiek van 25 september 2012*. Daarin schrijft hij dat sportpark Juliana wel naar de “de weilanden ten zuiden van Malden” kan worden verplaatst. Die weilanden liggen midden in het Lierdal. Het geheugen van het CDA is wel erg kort. Drie jaar geleden werd een zelfde plan Juliana in het Lierdal te vestigen, afgeserveerd. Toen stelden de Gemeenteraden van Heumen en Mook/Middelaar de Structuurvisie Het Lierdal 2010-2020 vast. Daarin staat dat de weilanden die Van Wijk bedoelt, groen blijven. Bos en Kuil vindt het oplaten van dit soort “ballonnetjes” ongepast en een serieuze politieke partij onwaardig. Het laat weer eens zien dat het laatst overgebleven stuk groen tussen Malden en Molenhoek nog steeds wordt bedreigd. Onze leden kunnen er op vertrouwen dat Bos en Kuil op de bres blijft staan voor het Lierdal.

Het Bestuur van de vereniging Bos en Kuil.

* De ingezonden brief “Woningbouw in barre tijden” is terug te vinden in de knipselkrant (2012).

Gerelateerde berichten: