Groot succes voor Bos en Kuil bij de Raad van State

Op 30 juni 2015 is Bos en Kuil in beroep gegaan tegen het besluit van de Gemeente Mook en Middelaar op 9 april 2015, waarin het bestemmingsplan van het Landgoed De Kleine Lier werd vastgesteld, waarmee de gemeente de komst van dat landgoed mogelijk maakte. Aan de bezwaren van Bos en Kuil was volledig voorbij gegaan.

Onze belangrijkste argumenten tegen het landgoed zijn: een 8 hectare groot landgoed, waarbij slechts 5 hectare nieuwe natuur, past niet in de afspraken van de Structuurvisie die Bos en Kuil mede heeft opgesteld. De bestaande stal en schuren zijn te klein zijn om te vervangen door het geplande grote woonhuis. Er is teveel extra bebouwing gepland en er wordt niet voldaan aan de vereiste 90 % openstelling van het terrein voor het publiek. Het beroepschrift van 30 juni kunt u hier vinden.

Op 1 februari 2016 was de zitting van de Raad van State. Twee leden van het bestuur van Bos en Kuil, de heren Beurze en Alink, hebben de zitting bijgewoond en hebben het standpunt van Bos en Kuil toegelicht. Hun pleitnotitie kunt u hier vinden.

Met enige trots kan het bestuur u berichten dat de Raad van State in zijn uitspraak van 2 maart 2016 Bos en Kuil en de omwonenden die ook in beroep waren gegaan, gelijk geeft: het besluit van de Gemeente Mook en Middelaar wordt vernietigd en de gemeente moet dat binnen 4 weken bekend maken. Opmerkelijk is dat de gemeente niet wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen. Het bestuur van Bos en Kuil trekt daaruit de conclusie dat hiermee Landgoed De Kleine Lier definitief van de baan is. Wij zijn verheugd over het besluit van de Raad van State en zullen de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen.

De volledige uitspraak is te vinden op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86875

Bestuur Bos en Kuil

Gerelateerde berichten: