Extra Ledenvergadering

Over Landgoed De Lage Lier
op donderdag 4 juni 2015
in Gemeenschapshuis De Wieken
Aanvang 20:00 uur

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt de leden uit voor een extra ledenvergadering over de voorgenomen stichting van Landgoed De Lage Lier in het Lierdal. Zoals bekend, betreft het een gezamenlijk initiatief van acht gezinnen dat in de omgeving veel stof heeft doen opwaaien.

Tijdens deze extra ledenvergadering wordt uitsluitend het beoogde landgoed De Lage Lier behandeld. De initiatiefnemers worden in de gelegenheid gesteld hun plannen toe te lichten en met beeldmateriaal inzichtelijk maken hoe het landgoed eruit zal komen te zien en wat de impact zal zijn op het gebied. Een eerste indruk kan nu al worden verkregen op hun website: www.landgoeddelagelier.nl

Leden van Bos en Kuil worden uitgenodigd om hun visie, positief of negatief, op het landgoedplan over het voetlicht te brengen. Teneinde de avond ordelijk te laten verlopen, zodat de verschillende standpunten goed kunnen worden belicht, worden de leden die het woord willen voeren en daarvoor spreektijd willen reserveren, verzocht zich voor maandag 1 juni aan te melden op info@bosenkuil.nl. Aan de hand van de aanmeldingen zal een programma worden gemaakt.

De avond wordt voorgezeten door een externe voorzitter die geen binding heeft met het gebied of met de bij het initiatief betrokken partijen.

Het doel van de avond is dat de vergadering na de presentaties en een discussie een eenduidige opdracht aan het bestuur formuleert. De kernvraag die ter stemming aan de aanwezige leden zal worden voorgelegd is of Bos en Kuil zich bij de plannen moet neerleggen, of waar mogelijk zich tegen de plannen moet verzetten.

Een belangrijke kwestie die het hart van de vereniging raakt. Uw aanwezigheid is daarom erg belangrijk!

Zoals in de statuten vermeld in artikel 12.1 kunt u ook per volmacht uw stem uitbrengen. Slechts één machtiging per lid is toegestaan en de machtiging dient op naam te zijn om te kunnen controleren of degene die de machtiging afgeeft lid is van de vereniging.

Gerelateerde berichten: