EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Landgoed in het Lierdal?

In 2010 heeft Bos en Kuil ingestemd met de structuurvisie Het Lierdal. Die maakt de vestiging van een landgoed mogelijk. Op deze manier, zo was de mening, zouden de natuurwaarden van het gebied ook op langere termijn het best zijn gewaarborgd. Een landgoed houdt in dat er een mogelijkheid is van de plaatsing van 4 wooneenheden op 10 hectare van het gebeid. Daarvan moet 9 hectare opengesteld worden voor het publiek.

Actuele plannen initiatiefnemers
Onlangs heeft het bestuur kort inzage gehad in de plannen van de initiatiefnemers. Door een extra afwaardering van deel van het gebied met de bestemming “sport” naar natuur, stellen de initiatiefnemers dat er nu mogelijkheid is voor 8 geschakelde wooneenheden op 15 hectare. Dus twee keer zoveel als aanvankelijk de bedoeling was. Vraag is: moet Bos en Kuil hiermee instemmen?

Adviesraad
Om tot een goede afweging te komen heeft het bestuur besloten een adviesraad in te stellen. Leden zijn: dhr. Tom van Weert, als toenmalig voorzitter van Bos en Kuil nauw betrokken bij de totstandkoming van de structuurvisie in 2010 en dhr. Gert Jan van Wienhoven, destijds verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Mook en Middelaar. Verder nemen deel dhr. J. van Bommel, oud raadslid, dhr. Albert Brouwer, een van de oprichters van Bos en Kuil in 1989 en mw. Truce Soeter, initiatiefnemer van het labyrintproject. Op 22 april was er overleg van het bestuur met de adviesraad. De adviesraad gaf aan dat het destijds nooit de bedoeling is geweest om een dermate omvangrijke bebouwing toe te staan als wat de initiatiefnemers nu voor ogen staat. Het idee was de realisatie van één gebouw met maximaal 4 wooneenheden. Nu worden er dat, als het aan de initiatiefnemers ligt, die inmiddels ook eigenaar van de grond zijn, 8. Niet alleen neemt het bebouwde oppervlak daarmee aanzienlijk toe maar ook het aantal parkeerplaatsen met het ontsierende beeld van geparkeerde auto’s in het groen. Aangetekend wordt wel, dat de vestiging van een landgoed in het Lierdal een aantal positieve gevolgen heeft, zoals openstelling voor wandelaars en de motivatie van de bewoners om het gebied ook op langere termijn groen te houden.
Unanieme conclusie van de adviesraad was echter dat de omvang van de bebouwing een zodanige omvang heeft dat Bos en Kuil hier niet akkoord mee moet gaan.

Wat gaan we doen?
Het bestuur zal in een extra algemene ledenvergadering op 30 mei 2013 de aanbeveling van de adviesraad voorleggen aan de leden. Zij hebben uiteindelijk het laatste woord. Verdere stappen zullen afhankelijk zijn van de uitspraak die de leden hebben gedaan.

Gerelateerde berichten: