Eerste schets natuurontwikkeling Landgoed Bergzicht

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil ziet dat de druk op het fraaie open gebied tussen Malden en Molenhoek steeds verder toeneemt. Twee projectontwikkelaars hebben in het gebied grote percelen land aangekocht en willen die liefst zo snel mogelijk bebouwen met veel huizen. De afgelopen jaren zijn er zowel door projectontwikkelaars als door de beide gemeentebesturen verschillende malen bouwplannen ontwikkeld, maar tot nu toe is concrete bebouwing nog steeds voorkomen.

Zo heeft de gemeente Heumen op aandringen van het KAN en het Gelderse provinciebestuur moeten instemmen met een rode contour die langs de Lierseweg in Malden loopt. Daarmee zijn de woningbouwplannen van projectontwikkelaar “VOF Lierseweg” en het gemeentebestuur tot minstens 2009 in de ijskast gezet. De gemeente Mook en Middelaar kampt met ernstige tekorten op de begroting. Nog tot voor kort leek het erop dat het bestuur die meende te kunnen oplossen met forse bouwplannen in het gebied ten noorden van de Ringbaan. Ook die plannen lijken in de ijskast te zijn gezet, hoewel waakzaamheid blijft geboden.

Tot vorig jaar bestond er bij Bos en Kuil nog geen concreet plan voor een ruimtelijke inrichting van het Landgoed Bergzicht met handhaving en versterking van de natuur- en landschapswaarden. Het bestuur van Bos en Kuil heeft sinds die tijd haar groene ideeën voor de inrichting voorgelegd aan het Bureau Stroming, dat veel ervaring heeft met natuurontwikkeling en de financiering ervan. Aan de hand van een aantal gesprekken heeft het Bureau Stroming een schets kunnen maken voor een ruimtelijke invulling van het gebied. De schets is besproken met de leden van Bos en Kuil, die na een uitvoerige discussie in meerderheid instemden met de verdere uitwerking van de schets. Met de schets heeft het bestuur van Bos en Kuil een document in handen waarmee de basis is gelegd voor gesprekken met gemeentebesturen, projectontwikkelaars, belangengroeperingen in het gebied en andere betrokkenen om te komen tot duurzame natuurontwikkeling in het gebied.

Natuurbehoud en natuurontwikkeling kosten veel geld. Omdat de Vereniging Bos en Kuil die kosten niet kan genereren werd door het Bureau Stroming een financieringsvoorstel uitgewerkt. Een mogelijke geldbron is de opbrengst van het zand dat door een ontgronding in het gebied verkregen kan worden. Verder zullen subsidies voor de ruimtelijke invulling kunnen worden aangevraagd. Weinig aantrekkelijk maar misschien noodzakelijk zal het zijn een zeer klein deel van het gebied te bebouwen om daarmee de ontbrekende gelden voor de inrichting te verkrijgen. Het bestuur van Bos en Kuil zal echter samen met het Bureau Stroming op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden voor financiering, zodat bebouwing overbodig wordt. De schets die door het Bureau Stroming is gemaakt is binnenkort te vinden op hun website: www.stroming.nl.

Gerelateerde berichten: