De Heumense Maasheggen weer mooi

Uitnodiging voor een dag werken en genieten in het heggenlandschap.

Op zaterdag 6 maart 2010 nodigen Kadans, Vereniging Bos en Kuil en de Stichting Heg-en-Landschap u uit om een paar uur te helpen bij het herstel en het vlechten van de heggen.

In de Maasuiterwaarden bij Nederasselt ligt een mooi gebied met akkers, weiland, een netwerk van heggen, poelen en dassenburchten.

Op zaterdag 6 maart nodigen Kadans, Vereniging Bos en Kuil en de Stichting Heg-en-Landschap u uit om een paar uur te helpen bij het herstel en het vlechten van de heggen.

In overleg met agrariërs, Staatsbosbeheer en de gemeente Heumen is 2 jaar geleden een plan gemaakt om het Maasheggenlandschap in de gemeente Heumen mooier te maken. De heggen staan hierbij centraal. In het gebied liggen veel jonge (ruilverkaveling) heggen maar ook enkele bijzonder oude. In één van de oude heggen is nog goed te zien hoe deze meer dan 100 jaar geleden gevlochten werd. Een groen en verwaarloosd monumentje dat iets vertelt over een ambacht dat meer dan tweeduizend jaar oud is!

Afgelopen najaar en deze winter zijn heggen op een nieuwe manier gesnoeid, poelen geschoond en het struweel op een dassenburcht gedund. Op 6 maart, als het voorjaar nadert, willen we bewoners uit de streek uitnodigen om de herstelwerkzaamheden van deze winter af te sluiten. Een bijzondere dag waarop we gaten in heggen gaan inboeten (opvullen met jonge struiken) en waarop u ook zelf een stukje meidoornheg kunt vlechten.

Wij beginnen op zaterdag 6 maart om 9.30 uur in “Kadans” aan de Hollestraat 42 te Nederasselt met koffie en een korte presentatie over het herstel en vlechten van heggen. Daarna gaan we aan de slag met aanplanten en vlechten. Tussentijds kan er van activiteit gewisseld worden. We houden er om half vier mee op.

Iedereen is welkom. Neem stevige kleren, goede schoenen en een paar boterhammen mee. Heeft u een goede steekschop neem die dan ook mee. Wij zorgen voor koffie, thee, handschoenen, gereedschap voor het vlechten, hopelijk voor soep en mooi weer en in ieder geval voor een prachtige dag in de Maasheggen.

Wilt u meehelpen, meldt u zich dan even aan zodat we weten op hoeveel personen we mogen rekenen.

Contactpersonen:
Lex Roeleveld, Stichting Heg-en-Landschap, tel 06 205 22 488, stichting@hegenlandschap.nl
Sjoerd Aertsen, sjoerdaertssen@wanadoo.nl

Hopelijk tot 6 maart in de Heumense Maasheggen.

Lokatie “Kadans” aan de Hollestraat 42 te Nederasselt.

6612 AW

Gerelateerde berichten: