Brief aan de leden van Bos en Kuil 2006

Het bestuur van Bos en Kuil is zeer verheugd met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen; het blijkt dat in beide gemeenten de partijen die de doelstellingen van Bos en Kuil ondersteunen een ruime meerderheid hebben gekregen. De 6500 stemwijzers die in Molenhoek en Malden door leden van Bos en Kuil verspreid zijn, hebben een belangrijke invloed op het stemgedrag van de kiezers gehad. De verkiezingsuitslagen tonen overduidelijk aan dat de bewoners van Malden en Molenhoek het gebied willen openhouden en natuurontwikkeling voorstaan. Dat blijkt uit een nadere analyse van de verkiezingsuitslag.

In de gemeente Heumen krijgt de PvdA/GL (voorstander van natuurontwikkeling in het gebied) maar liefst 43,3% van de in Malden uitgebrachte stemmen terwijl die partij in de gehele gemeente “slechts” 38,2% van de stemmen krijgt. Samen Verder haalt met haar onduidelijke plannen maar 5,1% van de stemmen in Malden (voor de gehele gemeente 11,5%). Voor het CDA zijn deze cijfers 16,8% (voor Malden) resp. 19,5% (voor de gehele gemeente).

In de gemeente Mook & Middelaar was DGP de partij die zich het meest duidelijk schaarde achter de plannen van Bos en Kuil. De Molenhoekers beloonden de partij met 39,6% van de daar uitgebrachte stemmen, terwijl deze partij over de gehele gemeente gemeten, maar 36,1% van de stemmen binnenhaalde. PvdA en GL vertonen hetzelfde beeld: 21,9% resp. 14,3% van de stemmen in Molenhoek en 18,8% resp. 12,8% van de gehele gemeente. CDA en VVD in Mook die in het verlengde van de J. Ludenlaan een verbindingsweg naar Groesbeek willen aanleggen of ten noorden van de Ringbaan willen bouwen werden door de Molenhoekse stemmers afgestraft: slechts 10,8% van de Molenhoekers stemde op CDA (voor de hele gemeente was dat 16,9%). De VVD kreeg in Molenhoek maar 13,3% van de kiezers achter zich tegen 15,3% voor heel Mook & Middelaar.

Het bestuur van Bos en Kuil is uiterst tevreden met deze uitslag omdat de verkiezingen in beide gemeenten, achteraf gezien, tevens een referendum-functie blijken te hebben; een duidelijker uitspraak van de bevolking in Malden en Molenhoek richting politieke partijen om het gebied tussen de beide dorpen open te houden is welhaast niet mogelijk!

Bos en Kuil hoopt en verwacht nu dat alle politieke partijen de plannen voor het gebied, die de Vereniging in samenwerking met het Landelijke Innovatienetwerk, het Bureau Stroming en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ontwikkelt, ondersteunen en met voortvarendheid meewerken aan de verdere uitwerking in de vorm van aangepaste bestemmingsplannen voor het gebied. Het bestuur is zich ervan bewust dat de komende vier jaar een stevige basis gelegd kan worden voor de ruimtelijke invulling van het gebied. We houden u regelmatig op de hoogte; voor zover mogelijk per email. Als u dus over een emailadres beschikt, zend dan een mailtje naar info@bosenkuil.nl met de vermelding “lid van Bos en Kuil” en wij plaatsen u op onze mailing list. Emailadressen worden door ons om privacyredenen beslist niet voor andere doeleinden gebruikt noch aan anderen beschikbaar gesteld. Valt tenslotte nog te melden dat zich dit jaar 47 nieuwe leden hebben aangemeld. Twee leden vonden de informatie van de stemwijzer niet objectief genoeg en hebben zich afgemeld.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil

Gerelateerde berichten: