Bos en Kuil vooralsnog niet akkoord met plannen Landgoed Lage Lier

Op 23 september jongstleden vond overleg plaats tussen delegaties van de besturen van de Stichting Landgoed De Lage Lier en de Vereniging Bos en Kuil. Het overleg vond plaats in een openhartige en constructieve sfeer maar heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Momenteel krijgt het bestuur van Bos en Kuil steeds meer vragen om een visie te geven op de plannen zoals ondermeer gepresenteerd in een recente publicatie in “De Gelderlander”. Dit noopt ons tot het vaststellen van een standpunt.

Dit luidt als volgt:

“De plannen voor het Landgoed De Lage Lier hebben vooralsnog niet de instemming van het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil. Het Bestuur heeft weliswaar waardering voor de beoogde ontwikkeling van natuurwaarden in het gebied, maar zij heeft grote moeite met de voorgestelde omvang en locatie van de bebouwing. Het bestuur hoopt dat de plannen kunnen worden aangepast en zij spreekt daarbij wel de wens uit van een meer open dialoog met de initiatiefnemers dan dat tot nu toe het geval is geweest.”

Gerelateerde berichten: