Bos en Kuil tegen verbindingsweg Groesbeek – A73 dwars door Landgoed Bergzicht

In een brief aan mw. M. van Haaren, gedeputeerde voor verkeer in Gelderland vraagt het bestuur van Bos en Kuil om af te zien van een verkeersoplossing bij de J.J. Ludenlaan die leidt tot een nieuwe verbindingsweg dwars door het Landgoed Bergzicht. De tekst luidt als volgt:

Geachte mevrouw Van Haaren,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Wij maken ons grote zorgen over de verkeersafwikkeling aan de J.J. Ludenlaan in de gemeente Heumen. In het bijzonder de plannen die er op dit moment worden ontwikkeld met betrekking tot het doortrekken van deze weg naar de gemeente Groesbeek baart ons grote zorgen.

Al lange tijd is bij ons bekend dat de gemeente Heumen de kruising van de J.J. Ludenlaan met de Rijksweg ter plaatse wil verbeteren. Daarbij wordt getracht op de kruising een turborotonde aan te leggen. Wij hebben ons nooit eerder in deze discussie gemeld, maar willen dat thans wel doen omdat de bestuurders in de gemeente Groesbeek en de VVD van de gemeente Mook aandringen op het doortrekken van de J.J. Ludenlaan via de turborotonde naar Groesbeek. Een dergelijke doortrekking is alleen mogelijk dwars door Landgoed Bergzicht (het open gebied tussen de gemeenten Malden en Molenhoek) en dat willen wij te allen tijde voorkomen. Het doortrekken van deze weg zal de structuur van het Landgoed vernietigen en ongetwijfeld leiden tot bebouwing en teloorgang van een landschappelijk en ecologisch bijzonder gebied. Een nieuwe weg zal ook alleen mogelijk zijn met een nieuwe brug over de spoorlijn Nijmegen – Venlo en doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur ter plaatse.

De Vereniging Bos en Kuil verzoekt u dan ook met klem te bevorderen dat als upgrading van de kruising van de J.J. Ludenlaan en RW met een verbeterde verkeersregeling onvoldoende blijkt te zijn, de turborotonde zodanig wordt aangelegd dat de J.J.Ludenlaan niet kan worden doorgetrokken dwars door Landgoed Bergzicht.

Als vereniging strijden wij ruim 17 jaren om het open gebied tussen de gemeenten Heumen – Malden (provincie Gelderland) en Molenhoek (provincie Limburg) te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Het gebied is rijk aan natuurschoon en heeft hoge ecologische, geologische en landschappelijke waarden, zoals o.a. de Radbouduniversiteit in onderzoeksrapporten heeft vastgesteld.
De vereniging bestaat 17 jaar en heeft 850 leden. Jarenlang hebben wij ons met succes verzet tegen talloze plannen van beide gemeenten (Heumen resp. Mook en Middelaar) om het 150 ha grote gebied te bebouwen. Inmiddels hebben wij in samenwerking met het Landelijke Innovatienetwerk Groene Ruimte & Agrocluster en Bureau Stroming een schets laten maken voor een eigentijdse ruimtelijke invulling van het gebied. Een globaal financieringsplan is er onderdeel van. Momenteel wordt het plan besproken met de besturen en politieke partijen van de beide gemeenten, met de twee betrokken provincies en met het KAN. De komende maanden zullen wij trachten het plan in de besluitvormingsfase te brengen.

Gerelateerde berichten: