Nieuwsbrief juli 2021

Heeft u de laatste updates al gelezen in onze nieuwsbrief van juli dit jaar. Mocht u deze niet via e-mail ontvangen hebben: hij is ook op de website te vinden via onderstaande link en op de pagina met alle voorgaande nieuwsbrieven.

Molenhoekse schoolkinderen aan het werk in hun volkstuin

De leerlingen van de basisschool Molenhoek aan het werk en aan het oogsten in hun tuintjes.

De schooltuin op het Volkstuincomplex Middelwaert moet verdwijnen als de plannen van de gemeente Mook en Middelaar om er woningen te bouwen doorgaan. Gelukkig zijn er alternatieven die vanuit de Molenhoekse bevolking worden aangedragen.

© Marcel Alink

Plan voor 250 nieuwe woningen in het Lierdal in Molenhoek Zuid

De gemeente Mook en Middelaar heeft vergevorderde plannen om 250 woningen te bouwen in de uiterste zuidwestelijke punt van het Lierdal. Daardoor zal o.a. het volkstuinencomplex moeten verhuizen.

Het bestuur van Bos en Kuil zoekt leden die de taak op zich willen nemen om de ontwikkelingen te volgen, actief betrokkenen te benaderen en ook stappen voor te stellen die het bestuur van de vereniging kan nemen. Houdt er rekening mee dat de klus een langjarig project is waar je op de cruciale momenten actie moet ondernemen.

Op de website van de gemeente Mook en Middelaar vind je het nieuwsbericht van de gemeente via deze link

Als je op Bestuur en Organisatie klikt kun je de vergaderingen/agendastukken in de toekomst bekijken en ook de afgelopen bijeenkomsten terugluisteren of de verslagen bekijken.

Meld je aan via een e-mail naar info@bosenkuil.nl

In De Gelderlander van 28 december 2020 stond ook een artikel over de plannen te bekijken via deze link in ons krantenarchief

Nieuwjaarswens

Omgevingsvisie gemeente Heumen

In de eerste week van december 2020 is de gemeenteraad bezig met de behandeling van de Omgevingsvisie Gemeente Heumen.

Voorafgaand is er een enquête verstuurd aan inwoners van de gemeente en is uitdrukkelijk gevraagd die in te vullen. De bewoners die de enquête hebben ingevuld hebben nog geen kennis kunnen nemen van de uitslag van de enquête, terwijl die wel al in de beraadslagingen worden meegenomen. De uitslag van de enquête is hier te downloaden.

In twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad van Heumen is een memo besproken waarin de resultaten van deze enquête zijn meegenomen. De memo is via deze link te downloaden.

Bestuur Bos en Kuil