Bezwaarschrift tegen antennemast in de Kuil

Vereniging Bos en Kuil heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van Burgemeester en Wethouders van Mook en Middelaar om vrijstelling te verlenen (via artikel 19) voor de bouw van een antennemast van 40 meter hoog op een perceel aan de Lierseweg. Het gaat om plaatsing langs het fietspad tussen Malden en Molenhoek, naast de Pitch en Put baan. Oprichting van een 40 meter hoge antennemast op dit perceel is een ernstige visuele aantasting van de openheid die de groene zone kenmerkt. Wij maken bezwaar tegen deze aantasting van de ruimtelijke openheid.

Tevens vindt Vereniging Bos en Kuil dat oprichting van zo’n hoge antennemast in de groene zone in strijd is met de door de gemeente Mook en Middelaar op 28 maart j.l. mede-ondertekende Intentieverklaring Visieontwikkeling “Tussengebied Malden-Molenhoek”. U kunt de tekst van het bezwaarschrift hier vinden. Ook als individuele burger kunt u uw bezwaren nog tot uiterlijk 26 mei a.s. indienen.

Gerelateerde berichten: