Bestuurswijzigingen per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 heeft de penningmeester Tijn Kwaaitaal afscheid genomen als bestuurslid van de Vereniging Bos en Kuil. In zijn plaats wordt Robert Beurze penningmeester en Ben Crul wordt secretaris.

Door het terugtreden van de penningmeester wijzigt ook het correspondentie adres. Het nieuwe adres wordt: Dravik 2, 6581 RG Malden.

Gerelateerde berichten: